Menu

אינדקס אשדוד


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

היועמ"ש לממשלה נגד ח״כ גלאון: "העתירה נגד השר אריאל על קליטת עולים ביו״ש- תיאורטית. דין העתירה להידחות"

שר הבינוי אורי אריאל: "גלאון ניסתה לעשות שימוש ציני בועדת הבחירות ובטרגדיה של יהודי צרפת על מנת לקדם קמפיין מטעמה נגד ציבור שלם. בניגוד לגב' גלאון אשר בשיטה עוסקת בהסתה כנגד ציבורים שלמים שאינם נמנים על בוחריה,…

היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין דוחה את עתירתה של חברת הכנסת זהבה גלאון נגד שר הבינוי אורי אריאל.

בתשובת היועץ המשפטי לממשלה, שהגיעה כעת ללשכתו של השר אריאל, מפרט היועץ המשפטי כי מדובר בתוכנית שנמצאת בעבודה במשרד הבינוי כחצי שנה: "במסגרת בחינת גורמי המקצוע במשרד תכניות להגדלת היצע יחידות הדיור, עלתה לפני כחצי שנה הצעה לקידום תכנית לעידוד ההתיישבות במגזר הכפרי. התוכנית עוסקת בכלל ההתיישבות הכפרית בארץ".

היועץ המשפטי מוסיף כי "הדיונים הנוגעים להיבטים השונים של התכנית, לרבות המשפטיים, טרם הושלמו ואין לתכנית כל תוקף רשמי כיום" וכי "מכתבו (של השר אריאל) אשר צורף כנספח א' לעתירה הוא חלק משורה של מכתבים אשר הוצאו לאחר קיום דיון במסגרתו נדונה גם סוגיית קליטתם של יהודי צרפת."
היועץ המשפטי אף מוסיף וקובע כי "ככל שיתברר כי קיים כורח או דחיפות מיוחדת לקדמה, תיבחן אפשרות קידומה בהתאם לדין".

בעקבות קביעות אלו קובע היועץ המשפטי לממשלה כי "מדובר, לפחות לעת הזו, בעתירה תיאורטית", ולכן "עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי הוא אינו נכנס בגדרו של "שימוש אסור בנכסי ציבור" כהגדרתו בסעיף 2א לחוק דרכי תעמולה. אשר על כן דין העתירה להידחות".

כזכור, במענה לעתירת ח"כ גלאון כתב שר הבינוי אורי אריאל לראש ועדת הבחירות השופט סלים ג'ובראן כי "הגב' ח"כ זהבה גלאון בחרה לעשות שימוש ציני בוועדת הבחירות ובטרגדי של יהודי צרפת על מנת לקדם קמפיין אותו היא מובילה כנגד ציבור שלם וזאת בכדי למצוא חן בעיני בוחריה. לצערי הגב' גלאון לוקה בבקשתה בחוסר ידע שמביך בעיקר את עצמה. לו הייתה טורחת ופונה ללשכתנו לקבל הבהרות כנדרש על פי חוק בטרם הגשת תביעה קנטרנית מסוג זה, הייתה מן הסתם מתייתרת תביעתה. אי פנייתה לקבל הבהרות מעידה על חוסר תום לב מובהק שכל מטרתו עשיית הון פוליטי על גבה של ועדת הבחירות המרכזית ולא נותר לי אלא להצטער על כך."

השר אריאל מציין השר "במשרד הבינוי מתנהלת כבר תקופה ארוכה עבודת מטה חשובה לעידוד ההתיישבות הכפרית בכל הארץ... וצפויה להיות מאושרת לאחר הבחירות בקבינט הדיור. מדובר בתוכנית שתאפשר הוספת עשרות אלפי יחידות דיור בעיקר ביישובים הכפריים באזורי הביקוש ובפריפריה והינה חלק מהותי מהמאבק להורדת יוקר הדיור."

השר אריאל הוסיף וכתב: "בניגוד לגב' גלאון אשר בשיטה עוסקת בהסתה כנגד ציבורים שלמים שאינם נמנים על בוחריה, אני כשר הבינוי אחראי למצוא פתרונות דיור לכלל עם ישראל. האחריות הנ"ל כוללת גם היערכות למקרים של גל עליה המוני כפי שהיה בשנות ה -90 או חס וחלילה במקרה של רעידת אדמה."

לדברי השר אריאל התנהלה ישיבת עדכון של הגרומים במשרדו, לאחר מכן נשלחו מכתבים לשלטון המקומי, למועצות האזוריות ולמועצת יש"ע הצעות ורעיונות לאתרים מוכנים ומתאימים לקליטת עלייה המונית במידה ואכן תהיה כזו: "העולים המגיעים ארצה הינם אנשים עצמאים שזכותם לבחור את מקום מגוריהם בכל מקום אשר יחפצו, בין אם באשדוד, בתל אביב, נתניה, כרמיאל או אריאל".

על מנת להגיב התחבר למערכת
למעלה